Szanowni Państwo!


Sosnowieckie Centrum Edukacyjne EDUKATOR jest placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SCE EDUKATOR kierując się zasadą 'jak najbliżej klienta'oferuje:

Proponujemy doskonalenie nauczycieli w formie procesowego rozwoju szkoły lub placówki obejmującego: diagnozę obszarów rozwojowych, sporządzenie rocznego planu rozwoju, szkolenia, ewaluację wewnętrzną, formułowanie wniosków i rekomendacji do dalszej pracy. Nasz Ośrodek pomaga w pozyskaniu środków finansowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Szczególnie polecamy warsztaty:


Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoleń.

Aby pobrać pełną ofertę szkoleń, proszę kliknąć tutaj.

Zachęcamy również do zapoznania się z naszymi publikacjami.


dr Bożena Kubiczek
Dyrektor programowy SCE „EDUKATOR”